Lales Creixell: Terde de Amigos Bazart
Kunst: Lales Creixell


Albrecht / Arantes-Müller / Baginsky / Bartholome / Billinger / Boernieck / Brerot / Broel / Büsch / Cepl / Creixell / Doppelfeld / Droese / Dungern / Fahlbusch / Fukushima / Fuß / Heidtmann / Heinze / HelmertHenn / Hepperle / Hermanns / Heuser / Jäkel / Jung / Kellermann / Kerp / Kisse / Konjunktiv 3 / Kümpel  / Kurka / Langer / Lenz / Mitzscherlich / Müller-Kageler / Oduber / Pöstges / Raufuss / RebholzReinemer / Sauvageot / Schulmeyer / Stamp / Stephan / Theissen / Touma / Tschauner / Waltermann / Willms
  
Lales Creixell: Terde de Amigos  
"Terde de Amigos" (1999)
Öl und verschiedene Materialien auf Papier
38 x 35
 
   
Lales Creixell

Lales Creixell, geboren 1956 in Barcelona.